Privacy Policy

Uw gegevens zijn veilig bij ons

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 27-maa-2023 Ingangsdatum 27-maa-2023

 

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Titanium24 B.V., Swammerdamweg 7, IJsselstein 3401MP, Nederland (de), e-mail: info@titanium24.nl, telefoon: 030-2270930 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://titanium24.nl ) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hiermee niet instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

 

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid in de Dienst van kracht zijn en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid.

Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

 

·       INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN:

 

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 

·       Naam

  • E-mail
  • Mobiel nummer
  • Functie titel
  • IP-adres

 

  • HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN:

 

Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 

·       Marketing/ Promotie

  • Getuigenissen
  • Beheer klantorder
  • Bescherming van het terrein
  • Marktonderzoek

 

Als wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen wij u om toestemming vragen en zullen wij uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor wij toestemming geven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn anders te handelen.

 

·       HOE WE UW INFORMATIE DELEN:

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 

·       Advertentie service

 

Wij eisen dat deze derden de persoonsgegevens die wij aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en ze niet langer bewaren dan nodig is om dat doel te bereiken.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken voor het volgende: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst de rechten van derden schendt. Indien de Dienst of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 

·       HET BEWAREN VAN UW INFORMATIE:

 

Wij bewaren uw persoonlijke informatie bij ons voor onbeperkt of zo lang als wij het nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor het is verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens / rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals de handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

 

·       UW RECHTEN:

 

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken, ons vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die volgens de toepasselijke wetgeving relevant kunnen zijn. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@titanium24.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of voor het opstellen van profielen voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op info@titanium24.nl.

 

Als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken intrekt, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

 

·       COOKIES ETC.

 

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze traceringstechnologieën, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

 

·       VEILIGHEID:

 

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van informatie die u aan ons doorgeeft niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

 

·       GRIEF / GEGEVENSBESCHERMER:

 

Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Titanium24 B.V., info@titanium24.nl, e-mail: info@titanium24.nl. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.